Help us save our Linnea

For: Linnea Nordström
Karlskrona, Blekinge län, Sweden
Organizer: Kristoffer Nordström
Help us save our Linnea (Linnea Nordström)
€265,538
of €400,000 goal
66% Complete
Raised by 3399 donors

The Story

UPDATE: Linneas fundraiser has now moved to: http://www.savinglinnea.com/
UPPDATERING: Linneas insamling har nu flyttat till: http://www.savinglinnea.se/

”Det sägs att det behövs en hel by för att fostra ett barn. Nu behövs det en hel by för att rädda vår Linnea”
(English text below)

Linnea är 6 år och kommer från Karlskrona. Hennes värld kretsade till nyligen kring My Little Ponies, Superhjältar, cykla och popcorn... mycket popcorn. Vår älskade spexande dotter som har en enda bästa vän: sin älskade storebror Kristian. 
Så var hennes värld - fram tills slutet av förra året när hon fick en diagnos för en hjärntumör. Tumören är en aggressiv sort som kallas DIPG (Diffust Pons Gliom). 
I korthet: Linneas chans att överleva är nu förtvivlat liten.
Men vi är hennes föräldrar och vägrar att ge upp. För möjligheterna finns, om man går bortom de vanligaste behandlingsmetoderna, till Mexiko. 
Linnea får nu en behandling i Monterrey Mexiko som är unik och banbrytande. Linnea och flera barn från hela världen får här en behandling som hjälper på ett sätt som man aldrig sett innan.
Hon får en multi-modal behandling av godkända och etablerade mediciner direkt till området i hjärnan som påverkats via "Intraarteriell Kemoterapi".
Tumören hos Linnea krympte signifikant redan efter första behandlingen och har fortsatt att krympa sedan dess för varje behandling.
Hon har också fått två olika typer av immunterapi baserade på hennes egna blod och på en biopsi av sin egen tumör som vi transporterat från Sverige till Mexiko, det är en specialgjord immunbehandling bara för henne. Hennes egna immunsystem har utbildats för att känna igen och attackera tumören nu.
Kostnaden för behandling och resorna är mycket hög. Högre än den genomsnittliga personen kan betala för: $ 15 000 (120 000 SEK) för kemoterapi plus resor. Vi gör det här varje tredje vecka, men senare i höst kommer det drygas ut till var fjärde vecka. I den nuvarande situationen är det oklart hur många av dessa Linnea behöver men så småningom är planen att öka tiden mellan behandlingarna ytterligare.
Vi ser att behandlingen fungerar för Linnea och för alla dom andra barnen här som får behandlingen.
Vi vägrar att låta kostnader vara ett hinder för vår dotters liv, och vi behöver all hjälp som ni kan ge för att åstadkomma detta. Oavsett vad ni kan donera så är vi oerhört tacksamma.
Det sägs att det behövs en hel by för att fostra ett barn. Nu behövs det en hel by för att rädda vår Linnea. Vi vill så gärna att hon ska få börja skolan, gå på skoldisco, ta alla simmärken, lära sig cykla utan stödhjul, bli kär, se världen, uppleva det fina som världen har att erbjuda. 
Om du vill använda Swish så använd Kristoffer Nordströms nummer: +46 723 58 09 53
Eventuella medel som blir över kommer självklart att doneras till forskningsprojekt för DIPG-forskning och därmed komma till nytta för andra barn. 

-------

"There is a saying that it takes a whole village to raise a child. Now we need a whole village to save our Linnea"
Linnea is 6 years old and comes from Karlskrona in Sweden. Her world revolved up until last year around My Little Ponies, super heroes, riding her bicycle and popcorn... lots of popcorn. Our beloved daughter who has one best friend: her beloved big brother Kristian.
That was her world - until the end of last year when she got diagnosed for a brain tumor. The tumor is an aggressive variety called DIPG (Diffuse Intrinsic Pons Glioma).The short story is that there is a heart-breakingly minimal chance of survival using established cancer treatments. 
But we are her parents and refuse to give up. For the opportunities exist, if one goes beyond the most common treatment methods, and that is in Monterrey, Mexico.
Linnea is now receiving a treatment in Monterrey that is unique and ground breaking. Linnea and several children here from around the world is receiving this treatment that is helping them in a never seen before way.
She receives a multi-modal treatment of approved and established drugs directly into the area in the brain affected via Intra Arterial Chemotherapy.
Linneas tumor started to shrink significantly already after the first treatment and has continued to shrink ever since.
She has also recieved two different kinds of immunotherapies based on her blood and a biopsy of her own tumor which we shipped from Sweden to Mexico, its custom made immunotherapy just for her. Her own immune system has been trained to recognise and attack the tumor now.
The cost of treatment and the journeys is very high. Higher than the average person can pay for: $ 15 000 (120 000 SEK) for the chemotherapy plus travel. We are currently doing this every third week, but later this fall it will be spaced out to every four weeks. In the current situation, it is unclear how many of these Linnea will need but eventually the plan is to increase the time in between treatments further.
But we see that the treatment is working for Linnea and for all the other children here that are receiving the treatment.
We refuse to let the cost be a barrier to our daughter's life, and we need all the help you can provide to achieve this. Whatever you can donate, we are extremely grateful.
We so desperately want her to start school, attend school discos, collect all the swim badges, learn to ride her bike without training wheels, fall in love, see the world, and experience all the beauty that the world has to offer.
Any funds left over will be donated to research for DIPG research and thus be of benefit to other children.

Fundraiser Updates

Posted on October 16, 2017

UpdateImage

Posted on October 16, 2017

[See english text below]

Linnea är nu hemma från sjukhuset efter sin 8:e behandling i Monterrey.
Vi är väldigt glada att få nyheterna att magnetröntgen visar att Linneas tumör har fortsatt krympa lite sedan den senaste behandlingen.

Senare åker vi hem till Sverige och Linnea kommer att regelbundet komma tillbaka till Mexiko för fortsatt behandling, och då börjar hon också gå i skolan hemma, träffa sina saknade vänner, och bara leka och vara lycklig.

Linnea har alltid gillat matematik, och på sistonde har Linnea blivit ännu mer uppslukad av det, hon förbereder sig för skolan hemma i Sverige, och hon är så ivrig.
Varje dag tar hon ut sin mattebok på egen hand och sätter sig och gör addition och subtraktion, och hon är snabb på det också.
Hon frågade även häromdagen pappa vad de andra konstiga tecknen (* och /) är till för eftersom hon ser att Kristian arbetar med dem :-)

Tack till alla som fortsätter att hjälpa oss med att samla in pengar för Linneas behandling, utan alla er skulle vi inte ha varit här.
Som det ser ut nu har vi medel fram till och med Januari nästa år så vi ber er alla om hjälp.
Hjälp oss att dela och sprida vårt budskap, det är genom kraften hos många som vi kommit hit, många små men ack så betydelsefulla donationer.

Snälla hjälp oss dela det här med era vänner och be dem att dela det vidare.

[Linneas insamlingssida för donationer]
http://www.youcaring.com/linneanordstrom-760690

Swish går jättebra också: +46 723 58 09 53

Om du vill bli en månadsgivare för Linnea, eftersom det ibland är lättare att ge lite grand under några månader, så använd gärna Paypal-länkarna nedan.
De leder till Paypal och med ett par enkla klick kan du anmäla dig för en 6 månaders prenumeration för beloppen nedan.
Hittills har mer än 11 000 (!) personer i Sverige och i hela världen hjälpt Linnea, om alla kunde donera 100 sek vardera skulle Linneas behandlingar vara täckta för hela 2018.

[10 € månadsabonnemang under 6 månader]
http://bit.ly/2wYH8qg

[20 € månadsabonnemang för 6 månader]
http://bit.ly/2xHSnYW

[50 € månadsabonnemang för 6 månader]
http://bit.ly/2yqRzGi

---------------------------

Linnea is now home from the hospital after her 8:th treatment in Monterrey.
We're very happy to get the news that the MRIs show that Linneas tumor has shrunk further a little since the last treatment.

Later we will go home to Sweden and Linnea will be going back to Mexico for continued treatment on a regular basis, and from then she will start going to school at home, seeing her long lost friends, and just play and be happy.

Linnea has always liked math, and lately Linnea has become even more engrossed in it as she prepares for school at home in Sweden, she's so excited.
Every day she brings out her math book on her own and sits and does addition and subtractions, and she's really quick at it as well.
She's even asked dad what the strange signs (* and /) are for since she sees Kristian working with those :-)

Thank you everyone who keeps helping us fundraise for Linneas treatment, without you all we couldn't have been here. 
As it looks now we have funds until January next year so we ask you all for help.
Yet again we need to ask all of you for help in sharing and spreading our message, its through the power of the many that we have gotten here, many small, but oh so significant, donations.

Please share this with your friends and ask them to share it further.

[Linneas fundraising page for donations]
http://www.youcaring.com/linneanordstrom-760690

You can also use swish for donationations: +46 723 58 09 53

If you want to become a monthly donor to Linnea, because sometimes its easier to give a little for a few months, then feel free to use these Paypal-links below.
They will lead you to Paypal and with a couple of easy clicks you can sign up for a 6-month subscription for the amounts below.
So far more than 11.000(!) people in Sweden and world-wide have helped Linnea, if everyone could donate 10 euros each then Linnea would be set for the whole 2018.

[10€ monthly subscription for 6 months]
http://bit.ly/2wYH8qg

[20€ monthly subscription for 6 months]
http://bit.ly/2xHSnYW

[50€ monthly subscription for 6 months]
http://bit.ly/2yqRzGi


Posted on September 4, 2017

UpdateImage

Posted on September 4, 2017

[English text below]
Linnea har nu kommit hem igen från sjukhuset efter hennes 6:e behandling i Monterrey som inkluderade den 4:e och sista immunterapin.
En av doktorerna kom ut med ett pokeransikte och gav oss sedan ett stort leende och sa att proceduren gick väldigt bra och att tumören fortsatt att krympa och att det finns mindre tumörmassa.

Vi har nu sett bilder som jämfört de första magnetröntgenbilderna från maj med de senaste magnetröntgenbilderna, och förändringen i tumören är signifikant, mycket mindre tumörmassa och storlek, och det visas också i Linneas allmänna tillstånd.
Hon springer nu och leker utan problem, hon har återfått funktionen i sin högra hand, hon är nyfiken igen och försöker nya saker och hon skrattar, åh, hennes skratt är så smittsamt nu och sätter stora leenden på våra ansikten.
Vi kunde inte vara lyckligare och mer tacksamma. När vi kommer hem till Sverige senare, kommer Linnea att börja skolan, något som säkert kommer att ge tårar i både pappas och mammas ögon, hon kommer att få nya vänner och lära sig nya saker i livet. Och mamma kommer att köpa en gympapåse till Linnea, något som vi inte trodde någonsin skulle hända.

Vad vi nu också vet är att detta utan tvekan är behandlingen för oss, det visar resultat, och det kommer att bli behandlingen för Linnea under en lång tid framåt.
Vi vet inte hur länge vi kommer att behöva göra denna behandlingen eftersom Linnea och de andra barnen här bryter ny mark, någonting som aldrig setts tidigare i DIPG-världen. Lite senare i höst kommer vi att börja dryga ut tiden emellan behandlingarna lite och senare ytterligare.

Vi har haft många av er som redan i maj frågade hur det är ekonomiskt och att säga till om vi behöver mer pengar till behandlingen.

Det är nu som vi ödmjukt säger att vi behöver mer pengar och eran hjälp än en gång.

Med det nuvarande takten och behandlingsschemat tar pengarna slut i december i år, och det skulle vara en underdrift att säga att vi inte tänker på det här dagligen och oroar oss för hur vi ska göra ekonomiskt.

Så vi ber er alla som hjälpt oss tidigare att hjälpa oss igen.
Stora eller små donationer uppskattas mycket. Och lika viktigt om inte mer, hjälp oss att dela detta vidare till era vänner och erat nätverk, för vi kan inte göra detta ensama, men många människor tillsammans kan göra en stor skillnad.

Om ni vill använda Swish går det bra att använda: +46 723 58 09 53

Snälla hjälp oss att rädda Linnea.

----

Linnea has now come home again from the hospital after her 6:th treatment in Monterrey which included the 4:th and final immunotherapy.
One of the doctors came out with a poker face and then gave us a big smile telling us the procedure went very well and that the tumor has continued shrinking and that there is less tumor mass.

We've now seen images comparing the first MRIs in May to the latest MRIs, and the change in the tumor is significant, much less tumor mass and size, and it's showing in Linneas general condition as well.
She is now running and playing without any problems, she regained full function of her right hand, she's curious again and is trying new things, and her laugh, oh my her laugh is so infectious now and puts big smiles on our faces.
We couldn't be happier and more grateful. When we come home to Sweden later this fall Linnea will start school, something that is sure to bring out tears of emotion in both dad and mom, she will make new friends and learn new things in life. And mom will buy a gym bag for Linnea, something we didn't believe would ever happen.

What we also now know is that without a doubt this is the treatment for us, it's showing results, and it is going to be the treatment for Linnea for a long time forward.
We don't know how long we will need to do this treatment since Linnea and the other children here are pioneering something never seen before in the DIPG world. A bit later this autumn we will start spacing out the treatments a bit in between and over time further more.

We've had a lot of you asking us ever since May how we are doing finacially and that we should let you know if we need more funds for the treatment.

This is us humbly saying officially that we need more funds and your help yet again.

With the current pace and treatment schedule we are running out of money in December this year, and it would be an understatement to say that we don't think about this daily and worry about how we will do financially.

So we ask you all that have helped us in the past to help us again.
Large or small donations are very appreciated. And equally important if not more so, help us share this with your friends and your network, because we can't do this alone, but many people together can make a huge difference.

If you want to use Swish then use this number: +46 723 58 09 53

Please help us save Linnea.

Posted on August 24, 2017

UpdateImage

Posted on August 24, 2017

Today our lovely Linnea has celebrated her 6 year old birthday.
Half a year ago we celebrated her 5.5 year old birthday party because honestly at that time we didn't know if we were going to celebrate today.
And now our fantastic Linnea is not only doing better, but walking, running, jumping on trampolines, and climbing!

There has been lots of presents, quite a few of them Superhero inspired (Linnea is going through a Supergirl phase), guests, a pinata(!) and cakes.

Yes several cakes, because unexpectedly the staff at the clinic where Linnea was in this morning had found out it was her birthday so they made an extra errand in the morning and suprised us with the beautiful cake you see in the images, they are fantastic and so caring there. Thank you Stephanie and Adriana!
We even had a bouncy castle since a friend of us here arranged that for Linnea!

For all the images, see this facebook post.
https://www.facebook.com/kristoffer.nordstrom.792/posts/10155311563448580


Everyone of you have helped us make this day possible by supporting us, so its only right you get to celebrate with us a bit as well here.
We also humbly ask of you to help us reach the 7 year birthday party and then on from there, any donations, big or small, for the treatment are ever so appreciated.

About the Organizer

*Please report fraud and Terms of Service violations only. Personal disputes will not be reviewed.

* YouCaring will not use or share your phone number or other information for marketing purposes.

Comments

Supporters

Grab Our Widget

Help us save our Linnea

Grab Our Widget
Donate NowFacebook Share Button