Help us save our Linnea

For: Linnea Nordström
Karlskrona, Blekinge County, Sweden
Organizer: Kristoffer Nordström
€195,922
of €110,000 goal.
Raised by 2632 donors
100% Complete
Donate Now

The Story

”Det sägs att det behövs en hel by för att fostra ett barn. Nu behövs det en hel by för att rädda vår Linnea”
(See English text below)

Linnea är fem och ett halvt år och kommer från Karlskrona. Hennes värld kretsade till nyligen kring My Little Ponies, cykla och popcorn... mycket popcorn. Vår älskade spexande dotter som har en enda bästa vän: sin älskade storebror Kristian.
Så var hennes värld - fram till för ett par månader sedan när hon plötsligt och chockartat blev drabbad av och akut opererad för en hjärntumör.
Efter operationen hoppades vi att de dåliga nyheterna skulle ta slut.  
Men nu bor vi på sjukhus och har fått veta att tumören är en aggressiv sort som kallas DIPG (Diffust Pons Gliom).
I korthet: Linneas chans att överleva är nu förtvivlat liten.

Men vi är hennes föräldrar och vägrar att ge upp. Hon ska få alla möjligheter vi någonsin kan ge henne att bli en av överlevarna. För möjligheter finns, om man går bortom de vanligaste behandlingsmetoderna, till andra länder.
Det finns en möjlig behandling som vi nu siktar mot: en som innebär att tumören behandlas via katetrar inopererade direkt till tumören. Studier och rapporter visar att en sådan direkt behandling ger Linnea de bästa chanserna att en dag bli frisk. 

Kostnaderna för behandlingen och resorna är väldigt höga. Högre än en vanlig människa kan betala:  65 000£ (725 000 SEK) för den första operationen och sedan  6500£ (72 500 SEK) för behandlingar därefter. I dagsläget är det oklart hur många av dessa Linnea kommer att behöva.

Vi vägrar att låta kostnader vara ett hinder för vår dotters liv, och vi behöver all hjälp som ni kan ge för att åstadkomma detta. Oavsett vad ni kan donera så är vi oerhört tacksamma. 

Det sägs att det behövs en hel by för att fostra ett barn. Nu behövs det en hel by för att rädda vår Linnea. Vi vill så gärna att hon  ska få börja skolan, gå på skoldisco, ta alla simmärken, lära sig cykla utan stödhjul, bli kär, se världen, uppleva det fina som världen har att erbjuda. 

Om du vill använda Swish så använd Kristoffer Nordströms nummer: +46 723 58 09 53

Eventuella medel som blir över kommer självklart att doneras till forskningsprojekt för DIPG-forskning och därmed komma till nytta för andra barn.

--------------------------

"There is a saying that it takes a whole village to raise a child. Now we need a whole village to save our Linnea"

Linnea is five and a half years and comes from Karlskrona in Sweden. Her world revolved up until recently around My Little Ponies, riding her bicycle and popcorn... lots of popcorn. Our beloved daughter who has one best friend: her beloved big brother Kristian.
That was her world - until a few months ago when she suddenly and shockingly became afflicted, and got emergency surgery for a brain tumor.
After the operation, we hoped that the bad news would end.
But now we live in the hospital and has been told that the tumor is an aggressive variety called DIPG (Diffuse Pons Glioma).
The short story is that there is a heart-breakingly minimal chance of survival using established treatments.

But we are her parents and refuse to give up. She'll get all the opportunities we can ever give her to become one of the survivors. For the opportunities exist, if one goes beyond the most common treatment methods, in other countries.
There is a possible treatment that we are now aiming for: one that means the tumor is treated through catheters implanted directly into the tumor. Studies and reports show that such a direct treatment gives Linnea the best chance of one day becoming healthy.

The cost of treatment and the journeys are very high. Higher than the average person can pay for: £ 65 000 (725 000 SEK) for the first operation and then £ 6500 (72 500 SEK) for treatments thereafter. In the current situation, it is unclear how many of these Linnea will need.

We refuse to let the cost be a barrier to our daughter's life, and we need all the help you can provide to achieve this. Whatever you can donate, we are extremely grateful.

We so desperately want her to start school, attend school discos, collect all the swim badges, learn to ride her bike without training wheels, fall in love, see the world, and experience all the beauty that the world has to offer.

If you're from Sweden and want to use Swish use Kristoffer Nordström's number: +46 723 58 09 53

Any funds left over will be donated to research for DIPG research and thus be of benefit to other children.

Fundraiser Updates

Posted on March 6, 2017

Posted on March 6, 2017

Hi everyone.

Linnea has now come home from the hospital after nearly two months, she is now receiving regular treatment in our Swedish hospital.

We still need to wait a few weeks before we know more about the surgery in the UK, but we just want to give a huge thank you to everyone who has helped us.

Posted on February 21, 2017

Posted on February 21, 2017

And in the evening she decided we should bake cupcakes at Ronald McDonald house.

Posted on February 21, 2017

Posted on February 21, 2017

Today Linnea felt better and spent the day with arts and crafts at the fantastic place in the hospital called "Play Therapy / Lekterapin"!

About the Organizer

Report Fundraiser

Report Fundraiser

Please report potential fraud and Terms of Service violations only. Personal disputes will not be reviewed.

We require this in case we need to contact you for further details.*

* YouCaring will not distribute your phone number to any third parties or use it for marketing purposes.

Comments

Supporters

Add Our Donation Widget to Your Site
Grab Our Widget

Help us save our Linnea

Grab Our Widget
Donate Now