Lägenheten utmätt, exekutiv auktion och hemlöshet väntar...

For: Familjen Allende med barn.
Malmö, Skåne County, Sweden
Organizer: Alfonso Allende
Lägenheten utmätt, exekutiv auktion och hemlöshet väntar... (Familjen Allende med barn.)
€49
of €4,500 goal
1% Complete
Raised by 2 donors

The Story

Kronofogden har mätt ut min och barnens lägenhet med målsättningen att sälja den på exekutiv auktion. Orsaken är en skuld till CSN på idag c:a 45000, en skuld vars inbetalningar CSN inte velat ge anstånd på, reducera eller på annat sätt underlätta. CSN är informerade om den ekonomiska situation jag levt under; jag har - med en inkomst på c:a 10000kr/mån - inte haft möjlighet att - utöver hyra, el, telefoni, mat, kläder - betala de c:a 3000kr/mån CSN begärt.

Överklagan är skickad till tingsrätten, begäran om rättelse avslogs med vändande post, så även begäran om anstånd (utan närmare motivering). Banken är vidtalad, men har hittills nekat hjälp med hänvisning till avsaknad av fast anställning; mina inkomster till trots.
De sociala myndigheterna är kontaktade, så även psykologer och kuratorer. Till saken hör att både den vuxne (undertecknad) och barn i familjen är diagnosticerade med neuropsykiatriska funktionshinder - något vare sig CSN och/eller KFM tar någon hänsyn till.

Barnkonventionen är ratificerad av Sverige sedan 1990 och planer fortskrider på att införa den som lag år 2020. Att konventionen ratificerats innebär att den ska gälla som svensk lag, vilket staten och dess myndigheter har att tillse och efterleva. Tyvärr är Sverige inte särskilt bra på efterlevandet, och inte heller i detta fall tar staten själv, genom KFM någon hänsyn till.

Jag hyser inga förhoppningar. Jag när inga förväntningar. Varenda liten krona som kan trilla in hjälper, varenda dag ungarna har tak över huvudet är en bra dag.

Om målet skulle passeras ämnar jag att låta överskottet lägga grunden till hjälp för minorieteters sak v.g. stipendier, studier, akut ekonomisk hjälp och så vidare. Tyvärr har vi uppenbarligen låtit oss bli ett land där sådana här metoder måste tas till för att undvika hemlöshet, vilket i grund och botten är vad detta handlar om i detta nu.

Fundraiser Updates

There are no updates yet for this fundraiser.

About the Organizer

*Please report fraud and Terms of Service violations only. Personal disputes will not be reviewed.

* YouCaring will not use or share your phone number or other information for marketing purposes.

Comments

Supporters

Grab Our Widget

Lägenheten utmätt, exekutiv auktion och hemlöshet väntar...

Grab Our Widget
Donate NowFacebook Share Button