2a expedició / 2a expedición Dentistes de Girona x Sàhara

For: Dentistes de Girona pel Sàhara
Gerona, CT, Spain
Organizer: Dentistes Girona x Sàhara
€2,159
of €2,000 goal
100% Complete
Raised by 49 donors

The Story

Dentistes de Girona pel Sàharaés un projecte de cooperació per millorar la salut bucodental dels habitants dels campaments sahrauís, establerts prop de la localitat algeriana de Tindouf.

El projecte té per objectiu dur a terme treballs de suport humanitari en matèria de sanitat. El març de 2016 vam realitzar la primera expedició, que gràcies a les donacions de particulars i entitats privades va ser tot un èxit. És per això que per dur a terme la segona expedició aquest proper abril (2017) necessitem la vostra ajuda.

Amb les vostres aportacions econòmiques estareu col·laborant en:

  1. Reforçar les tasques odontològiques realitzades pels professionals sahrauís al terreny a través d’una campanya intensiva d’intervenció.
  2. Enviar material odontològic fungibleque permeti cobrir i atendre les necessitats bàsiques de la població refugiada durant l’any 2017.
  3. Formar i compartir bones pràctiques amb els auxiliars dentals i joves professionals sahrauís.
  4. Implementar i fer seguiment del Programa Preventiu Escolar de Salut Bucodental a una escolade primària dels campaments. Aquest projecte s’implementa en col·laboració amb les ONG Dentalcoop i Zerca y Lejos.
  5. Fer una campanya de sensibilització a Catalunya sobre la situació humanitària als campaments de refugiats sahrauís a través de les xarxes socials i amb la difusió d’un documental realitzat durant la nostra expedició de l’any 2016.

El nostre proper viatge als campaments de refugiats sahrauís tindrà lloc durant l’abril de 2017.

Amb les vostres donacions econòmiques podrem comprar el material necessariper realitzar les tasques d'odontologia conservadora bàsica.

En nom de tot l’equip de Dentistes de Girona pel Sàhara: GRÀCIES! Sense la vostra ajuda això no seria possible. Les vostres aportacions estan ajudant centenars de persones a tenir una millor qualitat de vida.

Dentistes de Girona pel Sàharaes es un proyecto de cooperación para mejorar la salud bucodental de los habitantes de los campamentos saharauis, establecidos cerca de la localidad argelina de Tindouf.

El proyecto tiene como objetivo realizar trabajos humanitarios en materia de sanidad. En marzo de 2016 realizamos la primera expedición, que gracias a las donaciones de particulares y entidades privadas fue un éxito rotundo. Es por eso que, para llevar a cabo la segunda expedición este próximo abril (2017), necesitamos vuestra ayuda.

Con vuestras aportaciones económicas estaréis colaborando en:

  1. Reforzar las tareas de odontologíarealizadas por los profesionales saharauis al terreno a través de una campaña intensiva de intervención.
  2. Enviar material médico fungible que permita cubrir y atender las necesidades básicas de la población refugiada durante el año 2017.
  3. Formar y compartir buenas prácticas con los auxiliares dentales y jóvenes profesionales saharauis.
  4. Implementar y hacer seguimiento del Programa Preventivo Escolar de Salud Bucodentalen una escuela de primaria de los campamentos. Este proyecto se realiza en colaboración con las ONG Dentalcoop y Zerca y Lejos.
  5. Hacer una campaña de sensibilización en Cataluña sobre la situación humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis a través de las redes sociales y con la difusión de un documental realizado durante nuestra expedición del año 2016.

Con vuestras donaciones económicas podremos comprar el material necesario para realizar las labores de odontología conservadora básica.

En nombre de todo el equipo de Dentistes de Girona pel Sàhara: ¡GRACIAS! Sin vuestra ayuda esto no sería posible. Vuestras aportaciones están ayudando a centenares de personas a tener una mejor calidad de vida.

Fundraiser Updates

There are no updates yet for this fundraiser.

About the Organizer

*Please report fraud and Terms of Service violations only. Personal disputes will not be reviewed.

* YouCaring will not use or share your phone number or other information for marketing purposes.

Comments

Supporters

Grab Our Widget

2a expedició / 2a expedición Dentistes de Girona x Sàhara

Grab Our Widget
Donate NowFacebook Share Button