3a expedició / 3a expedición DGxS a Smara, Tindouf

For: Camps de refugiats de Tindouf, RASD
Gerona, CT, Spain
Organizer: Dentistes Girona x Sàhara
€2,058
of €3,000 goal
68% Complete
Raised by 35 donors

The Story

AJUDA'NS A OMPLIR ELS CAMPAMENTS DE SOMRIURES!

Dentistes de Girona pel Sàharaés un projecte de cooperació per millorar la salut bucodental dels habitants dels campaments sahrauís, establerts prop de la localitat algeriana de Tindouf. El projecte té per objectiu dur a terme treballs de suport humanitari en matèria de sanitat. Gràcies als més de 70 donants particulars, ja hem realitzat dues expedicions, durant els anys 2016 i 2017. Aquest any, amb la vostra ajuda, ho tornarem a aconseguir. Amb les vostres aportacions econòmiques estareu col·laborant en:

  1. Enviar material odontològic fungible realitzades pels professionals sahrauís al terreny a través d’una campanya intensiva d’intervenció (+1500 persones entre 2016 i 2017) 
  2. Enviar material odontològic fungibleque permeti cobrir i atendre les necessitats bàsiques de la població refugiada durant l’any 2018.
  3. Formar i compartir bones pràctiques amb els auxiliars dentals i joves professionals sahrauís
  4. Implementació i seguiment del Protocol Preventiu Bucodental a l'escola primària
  5. Fer una campanya de sensibilització a Catalunya sobre la situació humanitària als campaments de refugiats sahrauís a través de les xarxes socials i xerrades. 

El nostre proper viatge als campaments de refugiats sahrauís tindrà lloc durant el mes de març de 2018. Amb les vostres aportacions econòmiques podrem comprar el material necessari per realitzar les tasques d'odontologia conservadora bàsica. En nom de tot l’equip de Dentistes de Girona pel Sàhara: GRÀCIES! Sense la vostra ajuda això no seria possible. Les vostres aportacions estan ajudant centenars de persones a tenir una millor qualitat de vida.

__________

Dentistes de Girona pel Sàhara es un proyecto de cooperación para mejorar la salud bucodental de los habitantes de los campamentos saharauis, establecidos cerca de la localidad argelina de Tindouf. El proyecto tiene como objetivo realizar tareas humanitarias en materia de sanidad. Gracias a los más de 70 donantes particulares, ja hemos realizado dos expediciones, durante los años 2016 y 2017. Este año, con vuestra ayuda lo volveremos a conseguir!  Con vuestras aportaciones económicas estaréis colaborando en: 

  1. Reforzar las tareas de odontología realizadas por los profesionales saharauis al terreno a través de una campaña intensiva de intervención.
  2. Enviar material médico fungible que permita cubrir y atender las necesidades básicas de la población refugiada durante el año 2018.
  3. Formar y compartir buenas prácticas con los auxiliares dentales y jóvenes profesionales saharauis.
  4. Hacer una campaña de sensibilización en Cataluña sobre la situación humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis a través de las redes sociales.

Con vuestras donaciones económicas podremos comprar el material necesario para realizar las labores de odontología conservadora básica.En nombre de todo el equipo de Dentistes de Girona pel Sàhara: ¡GRACIAS! Sin vuestra ayuda esto no sería posible. Vuestras aportaciones están ayudando a centenares de personas a tener una mejor calidad de vida. 

Fundraiser Updates

There are no updates yet for this fundraiser.

About the Organizer

Report Fundraiser

Report Fundraiser

*Please report fraud and Terms of Service violations only. Personal disputes will not be reviewed.

* YouCaring will not use or share your phone number or other information for marketing purposes.

Comments

Supporters

Grab Our Widget

3a expedició / 3a expedición DGxS a Smara, Tindouf

Grab Our Widget
Donate NowFacebook Share Button